פנימיות פליז (לבורג)

תיאור

פנימית פליז הברגה חיצונית 10 מ”מ