ניפל 10/13

תיאור

מעבר הברגה חיצונית ופנימית מצינור 13 לצינור 10