הרדונג (הארקה)

תיאור

מחבר הארקה עם חור 10 מ”מ ומהדק לכבל