הנגר 13 מ”מ

תיאור

הנגר מחבר הארקה עם חור 13 מ”מ חיבור תקרה לנברשות