גשר תקרה עם הגבהה מתכת (גבוה)

תיאור

גשר תקרה עם הגבהה והברגה לניפל 10