גשר לבית מנורה חרסינה בודד

תיאור

גשר רגל בודדת לבית מנורה חרסינה