גלינג 19 מ”מ מפתח פליז

תיאור

מפרק פליז הברגות 10 מ”מ נעילת פרפר