גלינג 19 מ”מ חריץ פליז

תיאור

מפרק פליז הברגות 10 מ”מ נעילת בורג