אום עבה מצופה אבץ 4 מ”מ

תיאור

אום עבה מצופה אבץ עובי 4 מ”מ הברגה 10 מ”מ